วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

My message.....

.......อย่า "กังวล" กับสิ่งที่ "ยังมาไม่ถึง" แต่ให้ "คำนึง" ถึง"สิ่งที่กำลังทำ" การกระทำของคนเรามันทำให้สามารถมองได้ทั้งแง่บวก และลบ ดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นเราควรจะคำนึงอยู่เสมอว่า เราเป็นใคร ควรทำตัวอย่างไร เหมาะสมหรือไม่
      เช่นเรื่อง การเรียน เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเราต้องนำความรู้ที่ได้นั้นไม่ว่าจะน้อยหรือมากแล้วแต่ ต้องได้นำไปใช้ไม่ช้าก็เร็ว และเมื่อเราเป็นนักเรียนเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน แล้วชีวิตของเราก็จะราบรื่นเอง